De taal van de vliegeniers

De taal van de vliegeniers

1993

Het grootste gedeelte van de dagelijkse werkzaamheden van Icelandair wordt in het IJslands uitgevoerd, maar de cockpitbemanning en het cabinepersoneel gebruiken een heel speciale woordenschat. Het is een unieke taal die buitenstaanders die niet in de luchtvaartsector werken niet begrijpen. Handboeken en handleidingen waren in het Engels geschreven en sommige woorden werden opgenomen in de taal die werd gebruikt door IJslanders die in of rond de vliegtuigen werkten. In 1993 ontstond een hele nieuwe woordenschat in het IJslands, maar die kende geen opgang.

De originele Engelse woorden hebben nu nog altijd de bovenhand. Ze worden omgevormd en aangepast voor gebruik in IJslandse zinnen, wat leidt tot een vreemd type communicatie dat noch Engels, noch IJslands is.