Moeilijke tijden

Moeilijke tijden

1970

Er braken moeilijke tijden aan voor de IJslandse vliegtuigmaatschappijen. Er was veel concurrentie, vooral uit de Scandinavische landen. In 1970 werd duidelijk dat er overheidssteun nodig was om de sector te helpen om te overleven.

Er werden verschillende voorstellen voorgelegd voor samenwerkingen en fusies, maar het bleek moeilijk om een overeenkomst te bereiken tussen beide maatschappijen. Pas eind 1971 stemden ze ermee in om formele gesprekken te houden. De gesprekken duurden nog tot de zomer van het volgende jaar en leidden tot niets. De overheid moest de zaak in handen nemen.