Icelandair geschiedenis

Als een luchtvaartmaatschappij, Icelandair vindt zijn wortels in het jaar 1937 toen een jonge luchtvaartmaatschappij, Flugfélag Akureyrar, werd opgericht in Akureyri, aan de noordkust van IJsland.
 
In 1940 verhuisde het hoofdkantoor van het bedrijf naar de hoofdstad, Reykjavík, en veranderde zijn naam in Flugfélag Íslands, die dan later internationale handelsnaam  Icelandair aannam.
Een andere belangrijke mijlpaal was in 1944, toen drie jonge IJslandse piloten die terugkwamen van hun vliegopleiding in Canada, Loftleidir oprichten, later ook wel bekend als Icelandic Airlines.
In eerste instantie concentreerden beide bedrijven zich op nationale luchtvaartdiensten in IJsland Echter, in 1945 maakte Flugfélag Íslands zijn eerste internationale vluchten naar Schotland en Denemarken. Loftleidir starte met internationale activiteiten in 1947, en de baanbrekende low-fare diensten in het Noord-Atlantische gebied begonnen in 1953.
 
In 1973 werden Flugfélag Íslands en Loftleidir samengevoegd onder een nieuwe holding, Flugleidir. In oktober 1979 nam Flugleidir  alle operationele verantwoordelijkheden van beide "ouders" aan en besloot het om Icelandair te gebruiken als internationale handelsnaam, echter met behoud van Flugleidir als naam in de IJslandse binnenlandse markt.
 
Op de 50ste verjaardag van het bedrijf in 1987 wordt een doorbrekende overeenkomst gesloten met Boeing  om de vloot voor internationale vluchten van Icelandair te vernieuwen. Een nieuwe generatie Boeing vliegtuigen, Boeing 757-200 en 737-400 vervangen de oudere vloot geleidelijk van 1989 tot 1993 en vervolgens een enkel type vloot van Boeing 757 voor 2003.

In januari 2003 wordt Flugleidir een (holding) met 11 vestigingen in de reis-en toerisme-industrie in IJsland, Icelandair als grootste dochteronderneming.

In 2005 werd de naam Flugleidir veranderd in FL Group en de holding kondigde aan de nadruk op investeringen te leggen.

In mei 2005 werd een Boeing 767 vliegtuigen opgenomen in de route van het Icelandair netwerk (serving) San Francisco, de eerste bestemming aan de Amerikaanse westkust.

In oktober 2005 vinden er fundamentele wijzigingen plaats in de FL Group, investeringen worden de focus van FL Group en haar overnames en bedrijven worden verdeeld in groepen - de Icelandair Group is een van hen.

In december 2006 werd Icelandair Group vermeld als ICEAIR op de Iceland Stock Exchange, nadat zij zijn verkocht door FL Group.

Op 03 juni 2007 viert Icelandair Group  zijn 70ste verjaardag.

In de tweede helft van 2007 breidt Icelandair Group uit naar de Tsjechische Republiek door de aankoop van de meerderheid van de aandelen in Travel Service (as stated)

Icelandair is lid van IATA (International Air Transport Association) sinds 1950, lid van de AEA (Association of European Airlines) sinds 1957, en een lid van de FSF (Flight Safety Foundation) sinds 1966.


Icelandair Group

Icelandair is een onderdeel van Icelandair Group, genoteerd aan de NASDAQ OMX Iceland als ICEAIR, een holding met 12 dochterondernemingen, gericht op de luchtvaartsector en de toeristische sector. De groep heeft twee belangrijke zakelijke gebieden. IJsland is de focus van lijnvluchten en toerisme, met de internationale luchtvaartmaatschappij Icelandair, Icelandair Ground Services (IGS) Icelandair Cargo, Iceland Travel, Air Iceland and Icelandair Hotels. Capacity Solutions biedt brede wereldwijde luchtvaart diensten met Loftleidir Icelandic, Travel Service, SmartLynx, Bluebird Cargo, en Icelease. De financiële dienstverlening wordt verzorgd door Fjarvakur.

Icelandair Fleet

Icelandair heeft een vloot van Boeing 757 jets op de geplande routes, met recent gerenoveerde interieurs, stoelen en entertainment-systemen. De gehele vloot van Icelandair is voorzien van uitgebreide veiligheidsuitrusting, in veel gevallen meer dan de algemene eisen van de internationale luchtvaart regelgeving. De vliegtuigen voldoen aan de strengste internationale milieu-eisen, zowel betreffend grenswaarden voor het geluid als de uitstoot van schadelijke stoffen.

Icelandair en haar voorlopers, Flugleidir, Flugfélag Islands en Loftleidir, zijn betrokken geweest bij het opereren van vluchten sinds 1937 en internationale routes in 1945. De vloot bestond onder andere uit straalvliegtuigen van 1957 en jets uit 1967. Tussen 1989 en 1992 verving het bedrijf zijn vliegtuigen en introduceerde de nieuwe Boeing 737-400 en 757-200 jets. Vandaag de dag maakt Icelandair gebruik van Boeing 757-200 en Boeing 757-300 vliegtuigen voor lijnvluchten, en ziet toe op vluchten voor de andere bedrijven binnen de Icelandair Group. Het grootste deel van de vloot is bestemd voor conventionele lijnvluchten tussen IJsland en andere landen, hoewel sommige vliegtuigen worden verhuurd aan een aantal binnen-en buitenlandse charter projecten.

We hebben uitebreide en waardevolle ervaring opgebouwd in zowel de nationale als internationale luchtvaartindustrie. We zijn lid van IATA (International Air Transport Association) sinds 1950, van de AEA (Association of European Airlines) sinds 1957, en de FSF (Flight Safety Foundation) sinds 1968. Al deze internationale organisaties zijn actief betrokken bij het bevorderen van veiligheid in de lucht.

Icelandair is, als luchtvaartmaatschappij, onderworpen aan de activiteiten toezicht van de Icelandic Civil Aviation Administration. De Republiek IJsland is lid van de ICAO (International Civil Aviation Organization) sinds 1947, ECAC (European Civil Aviation Conference) sinds 1955 en JAA (Joint Aviation Authorities) sinds 1990. De juiste regels en voorschriften op de veiligheid van de luchtvaart, die door deze internationale gouvernementele organisaties, worden in IJsland toegepast, waarvoor, als een lidstaat van de EER (Europese Economische Ruimte),  in principe dezelfde regels als de luchtvaart van de EU (Europese Unie )gelden.

De Icelandair vloot is uitgerust met de nieuwste en meest geavanceerde communicatie-en navigatie-apparatuur, evenals een volledige reeks van de vereiste veiligheidsystemen, met inbegrip van ACAS (Airborne Collision Avoidance System) en versterkte TAWS (Terrain Avoidance Warning System).

Als onderdeel van onze voortdurend beleid van het verstrekken van de beste klantenservice mogelijk, blijven we investeren in nieuwe vliegtuigen, apparatuur en faciliteiten, evenals het voortzetten van training van operaties en technisch personeel om het hoogste niveau van vliegveiligheid te garanderen.

Alle Icelandair piloten hebben een uitgebreide basis-en geavanceerde vliegopleiding  gekregen, zowel in IJsland als in het buitenland en worden om de zes maanden uitvoerig getest in de vlucht simulator faciliteiten in Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Onze cabin attendants krijgen ook uitgebreide eerste-en periodieke trainingen met betrekking tot hun veiligheidsfuncties aan boord en hun service taken.

De centrale flight dispatch office, gevestigd in het Leifur Eiríksson internationale terminal op Keflavik Airport, is verantwoordelijk voor de planning van vluchten en zorgt voor een constante vlucht planning van alle vluchten van het bedrijf.

Vliegtuigen worden onderhouden door Icelandair Technical Services bij de werkplaats op Keflavik Airport, IJsland, in volledige overeenstemming met de procedures voorgeschreven door de fabrikanten en zoals geautoriseerd door de IJslandse CAA. De werkplaats zijn goedgekeurd in overeenstemming met de zogenaamde JAR-145 regels voor onderhoud organisaties.

Framkvæmdastjóri framleiðslusviðs

Icelandair leitar að framkvæmdastjóra til að stýra framleiðslusviði félagsins (Senior Vice President Operations).
Framkvæmdastjóri framleiðslusviðs er ábyrgur gagnvart framkvæmdastjóra Icelandair (CEO Icelandair) og situr í framkvæmdastjórn félagsins. Framleiðslusvið er fjölmennasta svið Icelandair með um 1.100 starfsmenn.  
 
Starfssvið framleiðslusviðs eru megin dráttum þríþætt: 
Flugrekstur Icelandair (flight operations) 
Viðhald flugvéla Icelandair (maintainance) 
Ábyrgð á starfsemi flugafgreiðslu vegna flugrekstrar Icelandair (ground operations)

 
Framkvæmdastjóri þarf að uppfylla öll skilyrði sem ábyrgðaraðili flugrekstrar (accountable manager).
Mikill vöxtur hefur verið í starfsemi Icelandair á undanförnum árum og verða 23 flugvélar í leiðakerfi Icelandair sumarið 2015. 
 
Starfssvið:
Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á stjórnun, framþróun og daglegum rekstri framleiðslusviðs
Framkvæmdastjóri er ábyrgðaraðili flugrekstrar Icelandair gagnvart flugmálayfirvöldum
Stefnumótun Icelandair ásamt öðrum stjórnendum félagsins
 
Hæfniskröfur:
Háskólapróf í verkfræði / viðskiptafræði eða sambærileg menntun
Framhaldsmenntun er æskileg
Öflug rekstrar- og fjármálaþekking
Mikil reynsla af stjórnun er nauðsynleg
Reynsla af flugrekstri er mikilvæg
Frumkvæði, forystuhæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum
Þekking á reglugerðum sem snúa að tæknistjórn og rekstri flugvéla er kostur
Reynsla af stefnumótun og gæðastjórnun
Góð tungumálakunnátta
 
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í mjög krefjandi starf í góðu
starfsumhverfi. Einstaklingi með framúrskarandi samskiptahæfileika og vill vinna sem hluti af öflugri liðsheild í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi.
Lögð er áhersla á vönduð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. Umsækjandi þarf að
geta hafið störf sem fyrst.
 
Fyrirspurnum svarar:
Svali H. Björgvinsson I sími 5050 300 I svali@icelandair.is
 
Umsóknir óskast fylltar út með því að smella á hnappinn hér fyrir neðan sækja um starf eigi síðar en 30. desember 2014.
 

Sækja um starf

Almenn umsókn

Haldið er utan um allar umsóknir í umsóknarkerfi félagsins og er því nauðsynlegt að umsóknareyðublaðið sé fyllt út eins vel og kostur er.  Mælt er með því að viðkomandi setji einnig inn ferilskrá sem viðhengi.  Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar ráðningum er lokið.

Umsóknir  eru geymdar í 6 mánuði, en eftir þann tíma er þeim eytt. Kjósi umsækjandi að umsókn verði eytt innan þess tíma skal senda tölvupóst á starf@icelandair.is

Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

 

Almenn umsókn

Almenn umsókn - Tækniþjónusta á Keflavíkurflugvelli

Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli annast viðhald flugvéla Icelandair og veitir alhliða tækniþjónustu í flugrekstri.
Tækniþjónustan býður upp á krefjandi verkefni hérlendis og erlendis. Hagsmunir viðskiptavina eru hafðir að leiðarljósi með framúrskarandi þjónustu. Hjá tækniþjónustunni starfa 300 starfsmenn.
Fyrirspurnum er svarað í síma 425 0100

Sækja um starf

Starf sérfræðings/Reliability Engineer

Laust er til umsóknar starf sérfræðings/Reliability Engineer í tæknilegt eftirlit og áreiðanleikamat viðhaldsskoðana flugflota Icelandair.
 
Starfssvið:
Eftirlit og mat á tæknilegu uppgjöri viðhaldsskoðana flugflota Icelandair
Rýni og mat viðhaldsgagna er snúa að viðvarandi lofthæfi flugvéla
Umsjón með útgáfu áreiðanleika skýrslna flugflotans
Samskipti og samvinna með fulltrúum Samgöngustofu
Almenn upplýsingagjöf
Samskipti við framleiðendur flugvéla og íhluta
Leggja til breytingar á viðhaldskerfi  og greina útkomu breytinganna
Kostnaðarmat varðandi hugsanlegar breytingar á viðhaldskerfi
Verkefnastjórnun
Önnur tilfallandi verkefni
 
Hæfniskröfur:
Próf í verkfræði, tæknifræði eða sambærilegri menntun
Góð færni í öflun og greiningu gagna
Góð tölfræðikunnátta
Mjög góð enskukunnátta bæði í rituðu og töluðu máli er skilyrði
Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur
Mjög góð tölvukunnátta
Mjög góðir samskiptahæfileikar
Geta unnið sjálfstætt og sem hluti af liðsheild
Sýna frumkvæði
Öguð og góð vinnubrögð
Geta tileinkað sér góða yfirsýn
 
 
Um er ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæða vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.
Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á að ná góðum árangri í starfi og hafa áhuga á að vinna sem hluti af liðsheild.
 
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
 
Nánari upplýsingar veita:
Unnar M. Sumarliðason, netfang: unnar@its.is
Steinunn Una Sigurðardóttir, netfang: unasig@icelandair.is
 
Umsóknir óskast fylltar út með því að smella á hnappinn hér fyrir neðan, sækja um starf eigi síðar en 5. janúar 2015.

 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst

Sækja um starf
Did you accomplish what you wanted to do on this page?YesNo