Passagiers reizend naar of vanuit de VS of Canada, die zich niet aan bovenstaande regelgeving houden wordt toegang tot het vliegtuig geweigerd.

Bagage die mag worden meegenomen als bagage van de passagier mag alleen die artikelen bevatten die nodig zijn om als kleding te dragen of om te gebruiken tijdens de reis, of artikelen die zorgen voor comfort of gemak in verband met de reis. Om veiligheidsredenen mogen de onderstaande artikelen niet als cabinebagage worden meegenomen.

U mag sportwapens alleen vervoeren als vracht of ingecheckte bagage, en alleen als:

 • Het jachtwapens zijn die worden gebruikt om te jagen op wild, vogels en andere dieren
 • Ze worden gebruikt voor sportschieten, kleiduivenschieten en wedstrijdschieten, mits de wapens geen reguliere wapens voor militaire strijdkrachten zijn
 • Het gaat om luchtpistolen, verdovingsgeweren, startpistolen, enz.

Ook antieke wapens kunnen worden geaccepteerd, hoewel deze niet voldoen aan enige van de bovenstaande voorwaarden.

Het transport van munitie voor sportwapens is alleen toegestaan als de ammunitie dient voor het persoonlijk gebruik van de begeleidende persoon en als ze veilig verpakt is in hoeveelheden van maximaal 5 kg. Munitie moet apart van het sportwapen worden verpakt.

 • Verdovingsapparaten die specifiek ontworpen zijn om te verdoven of te verlammen.
 • Voorwerpen met een scherpe punt of scherpe randen die kunnen worden gebruikt om ernstig letsel te veroorzaken zijn niet toegestaan aan boord. In sommige gevallen kunnen artikelen die gebruikt worden om te breien, te borduren of te haken onder deze beperking vallen. Veel breinaalden en haaknaalden zijn echter bot genoeg om niet onder deze specifieke bepaling te vallen. Houd er dus rekening mee dat luchthavenfunctionarissen het recht hebben om breinaalden en andere handwerkartikelen in beslag te nemen indien zij oordelen dat de items in kwestie mogelijk binnen de bepaling voor scherpe voorwerpen kunnen vallen.
 • Gereedschap dat kan worden gebruikt om ernstig letsel toe te brengen of om de veiligheid van het vliegtuig in gevaar te brengen.
 • Botte instrumenten waarmee ernstig letsel kan worden toegebracht als ze worden gebruikt om te slaan.
 • Explosieven en brandbare substanties en apparaten die mogelijk kunnen worden gebruikt voor het toebrengen van ernstig letsel of wellicht een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid van het vliegtuig.

Klik hier voor meer informatie en voorbeelden van verboden artikelen in de handbagage.

De volgende artikelen zijn niet toegestaan als ruimbagage:

 • Explosieven en brandbare substanties en apparaten die mogelijk kunnen worden gebruikt voor het toebrengen van ernstig letsel of wellicht een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid van het vliegtuig.

Klik hier voor meer informatie en voorbeelden van verboden artikelen in de ingecheckte bagage.

Om veiligheidsredenen mogen de onderstaande artikelen niet als cabine- of ruimbagage worden meegenomen zonder toestemming van Icelandair en voorafgaande afspraken. Opmerking: De artikelen moeten in principe worden verzonden als vracht.

 • BIJTENDE STOFFEN zoals kwik, zuren, alkali, kwikbatterijen en natte accu's.
 • SAMENGEPERSTE GASSEN (sterk gekoeld, ontvlambaar, niet-ontvlambaar en giftig) zoals butaan, zuurstof, propaan en aqualongcilinders.
 • INFECTUEUZE STOFFEN zoals bacteriën en virussen.
 • VERGIF zoals insecticiden, onkruidverdelgers, arsenicum en cyanide.
 • RADIOACTIEF MATERIAAL
 • ALLE SOORTEN EXPLOSIEVEN zoals vuurwerk, fakkels, munitie en wapens.
 • OXIDERENDE MATERIALEN EN ORGANISCHE PEROXIDEN zoals bleekmiddelen en glasvezelreparatiekits.
 • ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN EN VASTE STOFFEN zoals brandstof voor aanstekers of warmtebronnen, alcoholhoudende reinigingsmiddelen, verf en alle LUCIFERS.
 • MEDISCHE EN TOILETARTIKELEN mogen uitsluitend worden meegenomen in kleine hoeveelheden.
 • Passagiers mogen HUISHOUDLUCIFERS bij zich hebben.
 • AKTETASSEN EN DIPLOMATENKOFFERTJES met geïnstalleerde alarmapparatuur met lithiumbatterijen en/of pyrotechnische apparaten.

Bepaalde soorten gevaarlijke goederen zijn toegestaan als bagage, maar vereisen wellicht voorafgaande goedkeuring van Icelandair. Kijk hier voor meer informatie.

Beperkingen op vloeistoffen

VLOEISTOFFEN, SPUITBUSSEN OF GELS (LAG's - Liquids, Aerosols, Gels)

Dit zijn alle gels, pasta's, lotions, vloeistoffen/vaste mengsels of de inhoud van verpakkingen onder druk. Voorbeelden van LAG´s omvatten, maar zijn niet beperkt tot, alcoholische dranken, tandpasta's, haargel, frisdranken, soep, siroop, parfum, scheerschuim, spuitbussen en overige items van gelijkwaardige consistentie.

ELKE AFZONDERLIJKE VERPAKKING MAG NIET MEER VOLUME BEVATTEN DAN 100 MILLILITER

Het gecombineerde volume aan LAG's mag niet meer zijn dan 1 liter. De LAG's moeten worden meegenomen in een transparante hersluitbare plastic zak met een maximum capaciteit van 1 liter.

De volgende uitzonderingen kunnen van toepassing zijn op de 100 ml/1 l-regel:

 • Ouders die reizen met kinderen mogen zo veel drinken meebrengen als nodig is om baby's te voeden tijdens het reizen.
 • Iedereen die reguliere medicatie nodig heeft, kan zijn of haar noodzakelijke dosis meebrengen aan boord. Dit geldt ook voor vloeibare geneesmiddelen en injecteerbare preparaten.
 • Alle medicatie moet vergezeld gaan van een recept/voorschrift of doktersverklaring in het Engels als luchthavenfunctionarissen bewijs nodig hebben voor de geneesmiddelen die u wilt meenemen in uw handbagage.
 • Vloeibare medicatie die u niet nodig hebt tijdens de vlucht, moet als ruimbagage worden meegenomen.

Beperkingen op lithiumbatterijen

Reservelithiumbatterijen voor laptops en/of reservebrandstofcellen en cartridges die als voeding dienen voor elektronische apparatuur zoals camera's, mobiele telefoons, laptops en camcorders, moeten worden meegenomen in de handbagage. Als uw handbagage uit de cabine wordt verwijderd en in het ruim wordt geplaatst, moet u deze artikelen aangeven voordat ze worden verwijderd.

It is forbidden to carry on board an aircraft damaged, defective or recalled lithium batteries or devices. If a damaged, defective or recalled battery or device is noticed to have been carried inadvertently on board an aircraft, the passenger concerned must keep the battery or device turned off, protect it from accidental activation (also disabling any features that may turn it on), keep it on their person, and not charge it at any time. Immediately inform the cabin crew when a device is damaged, hot, produces smoke, is lost, or falls into the seat structure.

Wat mag ik niet in mijn ruimbagage pakken?

In bagage die u gaat inchecken, pakt u beter geen breekbare of bederfelijke voorwerpen, geld, sleutels, sieraden, elektronische apparaten, kostbare metalen of bestek, verhandelbare waardepapieren of eigendomsbewijzen, zakelijke documenten, waardevolle artikelen, medicijnen
of medische stukken, paspoorten of andere identificatiebewijzen of monsters.

Passagiers die naar/vanuit de Verenigde Staten reizen adviseren we zich op de hoogte te stellen van de beperkingen die de Amerikaanse TSA (Transportation Security Administration) oplegt ten aanzien van het op slot doen van ruimbagage. Ook aanstekers en lucifers zijn inmiddels absoluut verboden op vluchten vanuit en naar de VS, zowel in de ruimbagage als in de handbagage. U vindt alle informatie op de TSA-website.

Hoe zit het met vloeistoffen in mijn handbagage?

Vloeistoffen mogen in uw handbagage worden meegenomen als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Verpakkingen mogen niet meer dan 100 milliliter (3 ounces) vloeistof bevatten.
 • Alle vloeistofverpakkingen moeten gemakkelijk in een doorzichtige en hersluitbare plastic zak passen. De maximale inhoud aan vloeistoffen in deze plastic zak mag niet meer dan 1 liter (1 quart) bedragen.
 • Per persoon mag slechts één plastic zak worden meegenomen.
 • 'Verpakking' betekent elk flesje, flacon, tube, potje of ander voorwerp dat vloeistof kan bevatten.
 • Aangezien de meeste drankblikjes en flessen meer dan 100 ml (1 dl) bevatten, worden ze niet toegestaan voorbij de veiligheidscontrole.

U mag andere benodigdheden voor persoonlijk gebruik tijdens de vlucht meenemen aan boord, op voorwaarde dat de veiligheidscontroleurs op de luchthaven het niet als een veiligheidsrisico beschouwen. In het algemeen geaccepteerde benodigdheden zijn:

 • Voorgeschreven medicijnen in afdoende hoeveelheden voor de duur van de vlucht
 • Babyvoeding
 • Speciale dieetvoeding

Klik hier om verder te lezen over verscherpte beveiliging

 

Wat mag ik niet meenemen in mijn handbagage?

Informatie over veiligheidsrestricties als u vanuit IJsland reist of binnen Europa, kunt u vinden op de website van de European Commission (EC). nformatie over veiligheidsrestricties als u vanuit de VS reist vindt u op de website van de Transportation Security website (TSA).

We hebben bij Icelandair rekening te houden met de ruimte en veiligheid van al onze passagiers. Daarom hoeven onze medewerkers niet altijd behulpzaam te zijn indien u handbagage van groot formaat zoals bijvoorbeeld een ingelijste foto mee wilt nemen.

Te grote bagage wordt in het bagageruim van het vliegtuig opgeborgen met een bagagelabel met de bestemming.

Voor de bagage die u meeneemt in de cabine van een vliegtuig van Icelandair bent uzelf verantwoordelijk. U dient deze onder de stoel voor u of in de bagagevakken boven uw hoofd te plaatsen.