Op 25 maart 2001 werd IJsland deelnemer van het Schengenverdrag tezamen met 14 andere Europese landen. Het Schengenverdrag bestaat momenteel uit 26 deelnemers. Alle EU lidstaten zijn deelnemers, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Roemenië, Kroatië en Bulgarije. EEA lidstaten IJsland en Noorwegen zijn ook deelnemers aan het Schengenverdrag, net als Zwitserland.

Doelstelligen van het Schengenverdrag

  • Om de persoonlijke bewegingsvrijheid van eenieder over de grenzen van de aangesloten landen te garanderen.
  • Om de bestrijding van criminaliteit te versterken door verbetering van de politiäre samenwerking tussen de deelnemende landen.

Wat voor effect heeft dit op reizigers die van/naar/via IJsland reizen?

De deelname van IJsland aan het Schengenverdrag genoodzaakt enige veranderingen op de Leifur Eiriksson Air Terminal in Keflavik. De terminal is verlengd en nieuwe voorzieningen zijn getroffen voor de grenscontrole, omdat reizigers binnen het Schengengebied gesepareerd worden van diegenen die van/naar het een land buiten Schengen vliegen. Het aangeboden serviceniveau op de Leifur Eiriksson Air Terminal wordt niet gewijzigd. Normale voorzieningen zijn voorhanden in het verlengde gedeelte van de terminal, o.a. een restaurant en een duty free winkel. Reizigers die binnen het Schengengebied reizen en diegenen die vanuit IJsland naar een niet-Schengen land reizen vinden een groot aantal duty free winkels en restaurants in het grootste gedeelte van de terminal.

Hoe zijn reizigers die naar of via IJsland reizen betroffen door het Schengenverdrag?

Passagiers die binnen het Schengengebied reizen worden gescheiden gehouden van reizigers die van of naar een land buiten Schengen reizen.

  • Er is geen persooncontrole voor reizigers die tussen Schengenlanden reizen.
  • Reizigers die naar IJsland komen van een niet-Schengenland of die via IJsland naar een ander Schengenland reizen:
    • Ingezetenen van de lidstaten van de Europeese Unie en ingezetenen van IJsland, Zwitserland en Noorwegen zullen bij aankomst in IJsland een persooncontrole passeren waar reisdocumenten en paspoorten worden gecontroleerd. Houdt u uw paspoort en geldige reisdocumenten gereed bij het betreden van het controlegebied in de terminal.
    • Ingezetenen van andere landen zullen bij aankomst in IJsland een persooncontrole moeten passeren (vaststelling van de identiteit, reisdocumenten inclusief visum of, indien noodzakelijk, verblijfsvergunning, retourticket, middelen voor uw verblijf en doel van de reis). Houdt u de noodzakeijke documentatie gereed bij het betreden van het controlegebied in de terminal.
  • Reizigers op doorreis naar het Verenigd Koninkrijk of Ierland komend van een niet-Schengen land, zullen niet aan een persooncontrole onderworpen worden op Leifur Eiriksson Air Terminal. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn geen volwaardige leden van het Schengenverdrag en zodoende zal de grenscontrole pas plaatsvinden bij het betreden van de desbetreffende landen. Indien een reiziger besluit het aangewezen Non-Schengen gedeelte van Leifur Eiriksson Air Terminal te verlaten, vindt er een persoonscontrole plaats.

Voor deze passagiers is een speciaal gebied op de begane verdieping van de terminal ingericht waar U diverse dienstverlening en shopping vindt. Deze reizigers worden verzocht zich niet naar de grenscontrole te begeven. Hetzelfde geldt voor diegenen die reizen van de VS naar andere landen buiten het Schengengebied.

Voor deze passagiers is een speciaal gebied op de begane verdieping van de terminal ingericht waar u diverse winkels en service vindt. Deze reizigers worden verzocht zich niet naar de grenscontrole te begeven indien zij naar Non-Schengen landen doorreizen.

Reizigers die IJsland verlaten op weg naar Het Verenigd Koninkrijk of Ierland zullen aan een uitreiscontrole worden onderworpen indien zij het aangewezen Non-Schengen gedeelte van de terminal verlaten.

Een gestandaardiseerd visum zal het huidige systeem vervangen.

Het gestandaariseerde Schengenvisum zal geldig zijn voor reizen naar alle Schengenlanden. Zodoende heeft u geen apart visum nodig voor een bezoek aan IJsland.

IJslandse Ambassades geven niet langer visa uit. Indien IJsland het land van uw bestemming is, is het mogelijk om een visum aan te vragen op een Ambassade van een ander Schengenland, op meer dan 100 plaatsen in de wereld die een visum verstrekken in de naam van IJsland.

Schengen verandert niets ten aanzien van de regels voor de douanecontrole (invoer en uitvoer) aan de grenzen van het Schengengebied! Personen die naar IJsland reizen vanuit een Schengenland moeten dezelfde regels volgen die gelden ten aanzien van de import van belastingplichtige producten en ze moeten een conventionele douanecontrole doorlopen bij het binnentreden van het land. De lokale belastingwetten gelden op elke bestemming. 

Om een Schengen visum aan te vragen, kijkt u op www.eurovisa.info